• Privacyverklaring

  Persoonsgegevens die worden verwerkt

  Double Stars Heiloo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u die bij aanmelding als lid schriftelijk, dan wel via het contactformulier op de website van Double Stars Heiloo heeft verstrekt. Double Stars Heiloo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  Voor- en achternaam,  geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)

  Waarom Double Stars Heiloo die gegevens nodig heeft

  Double Stars Heiloo verwerkt uw persoonsgegevens voor plaatsing in een team van de juiste (leeftijd)categorie, om de juiste bondsafdracht aan de KNBSB te kunnen leveren, voor de inning van contributie en om met u te kunnen communiceren over sportgerelateerde zaken. U ontvangt op uw e-mailadres de nieuwsbrief van Double Stars Heiloo, u kunt zich hiervoor uitschrijven doormiddel van het linkje onderaan de nieuwsbrief. Ook worden binnen de club gegevens gebruikt voor organisatiedoeleinden, zoals schema’s voor kantine- en scheidsrechterdiensten, rijschema’s voor uitwedstrijden en dergelijke.

  Hoe lang bewaart Double Stars Heiloo uw gegevens

  Double Stars Heiloo bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Na beëindiging van uw lidmaatschap worden uw gegevens uiterlijk twee jaar bewaard om u bijvoorbeeld te kunnen uitnodigen voor een evenement.

  Delen met anderen

  Double Stars Heiloo verstrekt persoonsgegevens aan de KNBSB met als doel volwaardig mee te kunnen spelen in de honk- of softbalcompetitie. Clubcollect beschikt over de noodzakelijke gegevens om de contributie te innen. Uw persoonsgegevens worden door Double Stars Heiloo niet gebruikt voor commerciële doeleinden of verkocht aan derden.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar bestuur@doublestars.nl. Double Stars Heiloo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

  Beveiligen

  Double Stars Heiloo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vragen heeft over de wijze waarop Double Stars Heiloo omgaat met uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Double Stars Heiloo via een mail aan bestuur@doublestars.nl