• Organisatie

 • Er zijn nog diverse belangrijke functies vacant. Wil je ook een steentje bijdragen,
  kijk op onze vacature pagina.

  Bestuur
  Voorzitter: Milo Berlijn
  Penningmeester: Mischa Grent
  Secretaris: Gert-Paul van der Horst
  Email: bestuur@doublestars.nl  

  Ledenadministratie
  Gert-Paul van der Horst
  Email: ledenadministratie@doublestars.nl
  Richard de Vries
  Email: contributie@doublestars.nl

  Wedstrijdsecretariaat
  Algemeen Email Adres: wedstrijdsecretariaat@doublestars.nl 
  Aspiranten, Pupillen en Beeball:
  Annelies Peters - 06 1638 4978
  Email: annelies.gerard@quicknet.nl
  Honkbal Senioren en Junioren:
  Petra Kuijper - 06 2557 8591
  Softbal:
  Wilma van Vuure - 072 533 3413 / 06 2906 0919
  Email: w.vanvuure@quicknet.nl

  Weekenddienst
  Annelies Peters (1e contactpersoon)
  Gertie Cuperus - Margriet van Vuure
  Martin Broersen & Ralph Oudejans (Thuiswedstr. HB-2) 

  Jeugdcommissie 
  Email: gertpaulvanderhorst@doublestars.nl
  Gert-Paul van der Horst (Interim-Voorzitter)
  Ralph Oudejans - Nico Wolven 
  Marjan Nagtegaal - Feiko Brugman
  Martin Verzijde - Perry Hoetjes

  Kantinecommissie
  Email: kantine@doublestars.nl
  Beheer:  Margriet van Vuure
  Email:  margrietvanvuure@doublestars.nl
  Inkoop: Yildiz Brugman
  Dienstenroosters: Annelies Peters
  Email: annelies.gerard@quicknet.nl 

  Evenementencommissie
  Karin Grent - Kayleigh vd Gulik
  Samantha Kabel - Lisette Bussen
  Wisse Deijlen - Esmeralda Wijenberg
  Email: evenementen@doublestars.nl 

  Sponsorcomissie  
  Milo Berlijn 
  Michel Quinten
  Feiko Brugman
  Email: sponsor@doublestars.nl  

  Kleding
  VACATURE
  Email: kleding@doublestars.nl   

  Boekhouding
  VACATURE
  Mischa Grent
  Email: factuur@doublestars.nl 

  Schoonmaakploeg
  Tine Oudejans
  Roelie Moorman
  Japke Bos
  Wilma van Vuure (Contactpersoon)
  Bereikbaar: Elke woensdagochtend aanwezig 

  Klusploeg
  Gerard Peters - Joep Oudejans - Rinze Cuperus
  Henk Kleemans - Leon Martha - Carlo Becker
  Hans Roos - Berend Izaks
  Bereikbaar: Elke woensdagochtend aanwezig
  Joop Wittebrood en Jan Verhagen (lijnen op vrijdag)

  Klusdag
  Wisse Deijlen 

  Oud-Papier  
  Wissen Deijlen   (1e contactpersoon)
  Ralph Oudejans
  Jan Verhagen - Leon Martha 

  Webmaster
  Gert-Paul van der Horst
  Email: webmaster@doublestars.nl 

  ICT 
  VACATURE
  Niels Winder
  Email: ict@doublestars.nl