• Nieuwsbrief Februari

  De zon schijnt, op het water ligt een héél dun vliesje ijs, de kantine en de sportvelden hebben de afgelopen storm redelijk doorstaan; het is tijd om weer lekker te gaan sporten! De wintertrainingen van Double Stars zijn gestart en onze jeugd, honk- en softbalteams werken weer volop aan techniek en conditie.

  Nieuwe sponsors
  Voor de heren van honkbal 1 gaat er een extra sportief tandje bijgezet worden: onze nieuwe sponsor "Dorssports" gaat de mannen professioneel onder handen nemen en o.a. wekelijks een conditietraining aanbieden. Meer informatie over Dorssport vind je op:  https://dorssports.nl
  Ook hangt er straks een sponsordoek van "Restaurant Herberg Jan" aan het hek op het hoofdveld. Meer over deze sponsor vind je op:  http://www.herberg-jan.nl
  We zijn blij met de inbreng van onze sponsors, weet jij of ben jij iemand die de club ook op deze manier zou willen steunen, neem dan contact op met:  tosvandiepen@doublestars.nl


  Nieuwe bestuursleden
  Tijdens de ALV zijn Tos en Colinda toegetreden tot het bestuur, er werd nog gezocht naar een penningmeester en een secretaris. Respectievelijk Mischa Grent en Gertie Cuperus hebben aangeboden deze taken op zich te nemen, zodat we het seizoen starten met een volledig bestuur.
  Dat neemt niet weg dat er nog steeds vacatures zijn en dat we daarnaast graag een beroep op leden,  ouders en vrijwilligers blijven doen om de organisatie te versterken of om een helpende hand toe te steken - bijvoorbeeld tijdens een van onze evenementen. We doen het graag met elkaar en voor elkaar en vele handen maken licht werk. Kijk voor meer informatie op de site www.doublestars.nl

  Ledenmiddag 
  Tijdens de ledenmiddag van 3 februari werd door een enthousiaste groep aanwezigen gebrainstormd over: “ambities, filosofie en cultuur”. Een waslijst aan interessante ideeën is aangevoerd; het bestuur gaat zich de komende tijd buigen over de haalbaarheid en de uitvoering.

  Binnenkort:
  Valt de contributiefactuur weer op de mat….   
  7 maart Informatieavond trainers/coaches/clubcoördinatoren
  14 maart jeugd-scholentoernooi, jeugdfeestmiddag
   2 april High Tea dames softbaltoernooi
  8 april openingsdag.
   
  Sportieve groet, namens het bestuur.